معنی و ترجمه کلمه شوراى امنیت سازمان ملل متحد به انگلیسی شوراى امنیت سازمان ملل متحد یعنی چه

شوراى امنیت سازمان ملل متحد

security council

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها