معنی و ترجمه کلمه شوروى به انگلیسی شوروى یعنی چه

شوروى

deliberative
soviet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها