معنی و ترجمه کلمه شورى به انگلیسی شورى یعنی چه

شورى

brininess
salinity
saltiness
saltness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها