معنی و ترجمه کلمه شوریده کردن به انگلیسی شوریده کردن یعنی چه

شوریده کردن

frenzy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها