معنی و ترجمه کلمه شوم به انگلیسی شوم یعنی چه

شوم

dire
direr
direst
fateful
forbidding
foreboding
ghastly
grim
ill fated
inauspicious
infelicitous
ominous
saturnine
unlucky

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها