معنی و ترجمه کلمه شوهردار به انگلیسی شوهردار یعنی چه

شوهردار

married

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها