معنی و ترجمه کلمه شوکران به انگلیسی شوکران یعنی چه

شوکران

conium
hemlock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها