معنی و ترجمه کلمه شى قابل قیاس به انگلیسی شى قابل قیاس یعنی چه

شى قابل قیاس

analog
analogue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها