معنی و ترجمه کلمه شپشه دار به انگلیسی شپشه دار یعنی چه

شپشه دار

weeviled
weevilly
weewilled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها