معنی و ترجمه کلمه شپش زهار به انگلیسی شپش زهار یعنی چه

شپش زهار

crab louse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها