معنی و ترجمه کلمه شپش به انگلیسی شپش یعنی چه

شپش

cootie
louse
pediculus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها