معنی و ترجمه کلمه شکار و ماهیگرى و امثال آن به انگلیسی شکار و ماهیگرى و امثال آن یعنی چه

شکار و ماهیگرى و امثال آن

sport

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها