معنی و ترجمه کلمه شکافى که بر اثر بیل زدن یا شخم زده ایجاد مى شود به انگلیسی شکافى که بر اثر بیل زدن یا شخم زده ایجاد مى شود یعنی چه

شکافى که بر اثر بیل زدن یا شخم زده ایجاد مى شود

hack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها