معنی و ترجمه کلمه شکاف بین مدارک به انگلیسی شکاف بین مدارک یعنی چه

شکاف بین مدارک

inter record gap
interrecord gap
record gap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها