معنی و ترجمه کلمه شکاف دهنده به انگلیسی شکاف دهنده یعنی چه

شکاف دهنده

rift
splitter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها