معنی و ترجمه کلمه شکرى که از جوشاندن شیره افرا مى سازند به انگلیسی شکرى که از جوشاندن شیره افرا مى سازند یعنی چه

شکرى که از جوشاندن شیره افرا مى سازند

maple sugar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها