معنی و ترجمه کلمه شکستنى به انگلیسی شکستنى یعنی چه

شکستنى

breakable
breakage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها