معنی و ترجمه کلمه شکست مفتضحانه به انگلیسی شکست مفتضحانه یعنی چه

شکست مفتضحانه

fiasco

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها