معنی و ترجمه کلمه شکست ننگ آور و مفتضحانه به انگلیسی شکست ننگ آور و مفتضحانه یعنی چه

شکست ننگ آور و مفتضحانه

shellacking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها