معنی و ترجمه کلمه شکست پذیر به انگلیسی شکست پذیر یعنی چه

شکست پذیر

vanquishable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها