معنی و ترجمه کلمه شکفتن به انگلیسی شکفتن یعنی چه

شکفتن

burst
dehisce
flourish
nip
open

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها