معنی و ترجمه کلمه شکفتگى به انگلیسی شکفتگى یعنی چه

شکفتگى

dehiscence
efflorescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها