معنی و ترجمه کلمه شکل پذیر به انگلیسی شکل پذیر یعنی چه

شکل پذیر

protean
shapable
shapeable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها