معنی و ترجمه کلمه شکل یا عکس ژونال مد به انگلیسی شکل یا عکس ژونال مد یعنی چه

شکل یا عکس ژونال مد

fashion plate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها