معنی و ترجمه کلمه شکل به انگلیسی شکل یعنی چه

شکل

configuration
decussation
facet
figure
form
formation
gravure
hue
image
likeness
medal
rank
schema
shape
taille
vignette


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها