معنی و ترجمه کلمه شکمک به انگلیسی شکمک یعنی چه

شکمک

gastrula

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها