معنی و ترجمه کلمه شکم درد به انگلیسی شکم درد یعنی چه

شکم درد

bellyache

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها