معنی و ترجمه کلمه شیادانه به انگلیسی شیادانه یعنی چه

شیادانه

trickish
trikcy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها