معنی و ترجمه کلمه شیار موجى به انگلیسی شیار موجى یعنی چه

شیار موجى

sinuosity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها