معنی و ترجمه کلمه شیب تدریجى و آهسته به انگلیسی شیب تدریجى و آهسته یعنی چه

شیب تدریجى و آهسته

gradual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها