معنی و ترجمه کلمه شیب تند رودخانه به انگلیسی شیب تند رودخانه یعنی چه

شیب تند رودخانه

chute


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها