معنی و ترجمه کلمه شیب تند پیدا کردن به انگلیسی شیب تند پیدا کردن یعنی چه

شیب تند پیدا کردن

plunge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها