معنی و ترجمه کلمه شیرجه رفتن هواپیما به انگلیسی شیرجه رفتن هواپیما یعنی چه

شیرجه رفتن هواپیما

power dive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها