معنی و ترجمه کلمه شیرجه به انگلیسی شیرجه یعنی چه

شیرجه

dive
plunge
somersault
somerset
swan dive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها