معنی و ترجمه کلمه شیرده به انگلیسی شیرده یعنی چه

شیرده

lactescent
milch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها