معنی و ترجمه کلمه شیرماک به انگلیسی شیرماک یعنی چه

شیرماک

colostrum
foremilk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها