معنی و ترجمه کلمه شیره خرما که در ساختن عرق خرما به کار مى رود به انگلیسی شیره خرما که در ساختن عرق خرما به کار مى رود یعنی چه

شیره خرما که در ساختن عرق خرما به کار مى رود

toddy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها