معنی و ترجمه کلمه شیره خرما که در ساختن عرق خرما به کار مى رود به انگلیسی شیره خرما که در ساختن عرق خرما به کار مى رود یعنی چه

شیره خرما که در ساختن عرق خرما به کار مى رود

toddy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها