معنی و ترجمه کلمه شیره گیاهى به انگلیسی شیره گیاهى یعنی چه

شیره گیاهى

latex
milk
sap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها