معنی و ترجمه کلمه شیرینى خشک به انگلیسی شیرینى خشک یعنی چه

شیرینى خشک

cookie
cooky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها