معنی و ترجمه کلمه شیرینى میوه دار به انگلیسی شیرینى میوه دار یعنی چه

شیرینى میوه دار

pasty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها