معنی و ترجمه کلمه شیرینى پزى به انگلیسی شیرینى پزى یعنی چه

شیرینى پزى

pastry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها