معنی و ترجمه کلمه شیر آور به انگلیسی شیر آور یعنی چه

شیر آور

lactiferous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها