معنی و ترجمه کلمه شیر بسته شده به انگلیسی شیر بسته شده یعنی چه

شیر بسته شده

crud


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها