معنی و ترجمه کلمه شیشه رشته مانند به انگلیسی شیشه رشته مانند یعنی چه

شیشه رشته مانند

fiberglass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها