معنی و ترجمه کلمه شیشه رنگى به انگلیسی شیشه رنگى یعنی چه

شیشه رنگى

stined glass

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها