معنی و ترجمه کلمه شیفته به انگلیسی شیفته یعنی چه

شیفته

amorous
captive
doting
fond
gaga
goo goo
inamorata
mad
preoccupied

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها