معنی و ترجمه کلمه شیوع به انگلیسی شیوع یعنی چه

شیوع

accession
break out
burst
outbreak
prevalence
rampancy
spread

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها