معنی و ترجمه کلمه شیوه به انگلیسی شیوه یعنی چه

شیوه

device
habitude
method
pace
style
technic
technique

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها