معنی و ترجمه کلمه شیک به انگلیسی شیک یعنی چه

شیک

chic
dapper
dinky
fashionable
fashionmonger
finical
gigolo
modish
scrumptious
smart
snappy
stylish
suave
swagger
swell
trig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها