معنی و ترجمه کلمه صابون ملایمى که از روغن هاى گیاهى تهیه مى شود به انگلیسی صابون ملایمى که از روغن هاى گیاهى تهیه مى شود یعنی چه

صابون ملایمى که از روغن هاى گیاهى تهیه مى شود

green soap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها